Spinning

Spinning

Spinning je skupinové cvičení na stacionárním kole (indorcycling), provozované s hudbou. Patří mezi aerobní cvičení, kdy si každý jezdec volí zátěž dle svých možností a cílů, tempo určuje rytmus hudby.

Tento mladý sport probíhá pod vedením lektorů, je nenáročný na koordinaci pohybů, nezatěžuje kloubní systém a jeho cílem je celkové procvičení svalů nohou, hýždí, paží a trupu. Obzvláště velký důraz se klade na techniku jízdy na kole. Získané návyky lze využít v terénu a to jak na kole silničním, tak horském kole. Ve Spinningu existuje pět základních stylů jízdy a tři pozice rukou.

Galerie
Spinning